O NAS

Spółka PROFI PROJEKT zapoczątkowała swoją działalność i działa nieprzerwanie od 2006 roku.
Specjalizujemy się w nietypowych, pozbawionych powtarzalności obiektach, budynkach wymagających niestandardowych rozwiązań, trudnych projektowo, pionierskich.
Nasze projekty spełniają wymagania certyfikacji LEED i BREEAM dla ekologicznego budownictwa zrównoważonego.

ZAKRES USŁUG

Pełny zakres naszych usług to wykonywanie projektów wielobranżowych skoordynowanych oraz doradztwo w zakresie:

 • instalacji elektrycznych,
 • stacji transformatorowych,
 • systemów automatyki przemysłowej i budynkowej,
 • inteligentnych instalacji BMS i EIB,
 • systemów sygnalizacji włamania i napadu,
 • systemów sygnalizacji pożaru,
 • systemów kontroli dostępu,
 • monitoringu telewizyjnego CCTV,
 • sieci komputerowych i telefonicznych,
 • instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
 • wentylacji pożarowej,
 • instalacji ogrzewania i ciepła technologicznego
 • instalacji chłodniczych,
 • wymiennikowni i kotłowni,
 • instalacji pomp ciepła,
 • instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
 • instalacji gazowych,
 • instalacji tryskaczowych i hydrantowych,
 • instalacji sprężonego powietrza.

Profi Projekt
Majewski, Tokarz Spółka Jawna
31-036 Kraków, ul. Halicka 9