NASZ ZESPÓŁ

Największy kapitał naszej firmy stanowią ludzie. To oni decydują swoją pracą o jakości oferowanych Państwu usług. Budując zespół stawiamy na osoby samodzielne i kreatywne, które cały czas chcą się rozwijać i doskonalić swoje umiejętności. Dzięki temu możemy podejmować trudne zadania zapewniając przy tym odpowiedni poziom oferowanych usług.

Obecnie w trzech pracowniach w naszym biurze zatrudnionych jest na pełnym etacie 17 projektantów branżowych w tym 4 z uprawnieniami bez ograniczeń oraz 2 kosztorysantów.

mgr inż. Tomasz Tokarz
Specjalizacja:
Instalacje automatyki i BMS

7 osób
Pracownia automatyki

mgr inż. Jakub Konieczny
Specjalizacja:
Instalacje HVAC i wod-kan

6 osób
Pracownia sanitarna

Inż. Paweł Majewski
Specjalizacja:
Instalacje elektryczne i niskoprądowe

4 osoby
Pracownia elektryczna